ราคาทองคําวันนี้

ราคาทองวันนี้ล่าสุดจากสมาคมค้าทองคํา ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาย้อนหลัง ข่าววิเคราะห์แนวโน้มทอง กราฟราคาทอง

รายชื่อผู้ผลิตทองรูปพรรณที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สคบ. ปี 2555 – 2557

โดย ราคาทองคำวันนี้
ประกาศ ณ. วันที่ 18/05/2555 อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ:Gold Traders Association(goldtraders.or.th)

รายชื่อร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณ 

ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณจาก สคบ. ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

(ร้านทองขายส่ง และร้านทองเยาวราช)

ลำดับที่ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่โทรศัพท์
บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด๒๙๕-๒๙๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๐๐๗๗
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง๖๐๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๓๔๕๒
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่๔๗๘-๔๘๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๑๔๒๗
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองโต๊ะกังเยาวราช๓๕๖-๓๕๘-๓๖๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๕๘๘๔-๖
บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช( 1988)๓๗๔-๓๗๘ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๔๖๒๓
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง๔๐๑-๔๐๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๐๒๐๒
บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด๑๑๒-๑๑๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๕๘๒
บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด๑๐๖-๑๐๘ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๕๖๒๘
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์๑๕๑ ถนนจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๙๗๔๕
๑๐บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช(สี่แยกวัดตึก)๑๕๒-๑๕๔-๙๔ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๓๗๗๖
๑๑ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์๖๓-๖๓/๑ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๒๕๔๔
๑๒บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด๑๐๒-๑๐๔ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๕๔๒๘
๑๓บริษัท ซินคี่เชียงค้าส่ง จำกัด๑๔๓ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒๔๓๙๖
๑๔บริษัท ห้างทองจิ้นไถ่เฮง จำกัด๔๑๒-๔๑๔ ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๑๗๘๗
๑๕บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด๑๐,๑๒,๑๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๗๕๒๑
๑๖บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด๑๒๑/๗-๙ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๖๙๙๖
๑๗ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ)๑/๑๐-๑๒ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๘๐๖๕
๑๘บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด๘๕๕ ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๗๙๙๑
๑๙

บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด

๕๐๔-๕๐๖ ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๗๖๔๔
๒๐บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด๓๐๓ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๓๙
๒๑ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์๓๓๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๕๒๓๗
๒๒บริษัท ที.พี.เฮช (๒๐๐๔)  จำกัด๓๑๖ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๖๖๙๑
๒๓ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินชอง๘๓ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๗๐๐
๒๔บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด๔๕๖ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๙๒๔๙
๒๕บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด๒๔๕-๒๔๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๕๗
๒๖ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์เยาวราช ( 2529 )๓๑๘-๓๒๘ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๕๓๔๕
๒๗

บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด

๓๑๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๒ ๕๓๐๓
๒๘บริษัท  ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป  จำกัด๔๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๕๑๑๑
๒๙

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างทองย่งใช้ฮวด

๔ ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๖๙๐๐
๓๐บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด๑๒๑/๒-๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๙๗๘๗
๓๑ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิบฮุย๒๐๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๖๕๑๑-๓
๓๒บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด๑๐๗ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๙๘๑๒
๓๓บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด๑๑๕/๑๐-๑๓ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๑๔๕
๓๔บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด๕๖ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๖๕๒๐
๓๕บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด๙๗ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๘๐๐๑-๒
๓๖ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไท้เส็งเฮง๑๑๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๙๔๙๙
๓๗ห้างทองเพชรทองคำ๒๔-๒๔/๑ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๔๙๑๕-๖
๓๘ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพุดเซ้ง๒๙๔ ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๙๗๕๐
๓๙บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด๖๒ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๒
๔๐ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล ชั่งเซ้ง๑๗๓ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๓๓๒๒
๔๑บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด๑๕๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๒ ๙๕๗๒
๔๒บริษัท ชมพู ( บ้วนหลี ) จำกัด๕๔-๕๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๒๕๕๗
๔๓ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเอ็งฮงฮวด๓๔-๓๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๖๒
๔๔ห้างทองโอ้วไจ้เซ้ง๒๕๔-๒๕๖ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๘๑
๔๕ห้างทอง เจี้ยฮั้ว๙๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๕๓๕๔
๔๖ห้างทอง อั้งเซ่งเฮง๔๐๐-๔๐๒ ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๒ ๖๓๓๐
๔๗บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด๑๖๖-๑๖๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๕๐๙๕
๔๘

บริษัท  ทองเปียเซ้ง  จำกัด

๒๑๐ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๔๓๖๖
๔๙บริษัท  ขายทองแต้จิ้งเส็ง พานิชย์  จำกัด๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๗๙๗๒
๕๐ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองน่ำเชียง๘๕-๘๗ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๑๒๐๒
๕๑ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่๒๑๓-๒๑๕ ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๐๓๓๕
๕๒ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างทองก้วยเซ่งเฮง๖๕ ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๖ ๑๒๒๒
๕๓ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี๘๕-๘๗ ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๑๒
๕๔ห้างทอง ลี้น่ำฮวด๔๗ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๖๙๐๐
๕๕คณะบุคคล ห้างทอง ทองไพโรจน์ ชัยภูมิ๖๕๗ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๖ ๑๘๘๕
๕๖บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง  จำกัด๕๙ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๔๐๕๕
๕๗

ห้างทองไล่ฮี่เซ้ง

๓๔๐-๓๔๒ ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๓๑๕
๕๘

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด(มหาชน)

๓๓๓ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ๐ ๒๓๖๑ ๓๓๑๑
๕๙ห้างทองตุ้นเฮงหลี๙ ถนนสถานี ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง๐ ๗๕๒๒ ๒๗๑๑
๖๐ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสวย๖๐๐/๒๔-๒๕ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น๐ ๔๓๓๒ ๐๗๕๘-๙
๖๑บริษัท  ไดนามิค  ดี-พลัส  จำกัด๒๕-๒๕/๑ ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น๐ ๔๓๒๗ ๐๙๗๖
๖๒บริษัท โกลด์สยาม จำกัด๒-๔ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๘๘๕๖-๙
๖๓ห้างทองกิมฮง๒๓๐-๒๓๒ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๘๓
๖๔บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด๗/๑ ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๐ ๗๔๓๕ ๕๕๕๙-๖๐

หมายเหตุ : ร้านทองค้าปลีกทั่วประเทศ จะมารับสินค้าจากผู้ผลิตตามรายชื่อข้างต้นไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่า ท่านได้ซื้อทองรูปพรรณ มาตรฐาน ตามที่ สคบ. กำหนด  โดยท่านสามารถสอบถามทางร้านทองได้ว่าทองที่จำหน่าย รับมาจากผู้ผลิตรายใด ตรงตามรายชื่อข้างต้นหรือไม่

Gold Price by GTA / ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09:13 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: ข่าวราคาทองคำ


12 Comments
  1. สุภาภรณ์ ฤาชากุล พูดว่า:

    *ทอง* จะถูกรึแพงก็เป็นของขวัญชิ้นเดียวที่หลายๆคนอยากได้

  2. นรา พูดว่า:

    ร้านทองทุกร้านเอาเปรียบลูกค้ามากๆ เช่น ราคาทองตามสมาคมประกาศออกมาก็ไม่ปรับเปลี่ยนป้ายและราคาก็ยังตำ่กว่าประกาศเสียอีกประมาณ 200-400 บาทเลยทีเดียว ค่ากำเหน็ดก็แพง อยากให้มีมาตราฐานเท่ากันหน่อย ขอให้สมาคมออกตรวจตา และสคบ.ด้วยว่าเอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไป

  3. เดชา พูดว่า:

    ถ้ามีทองแล้วยุ่งยากนักก็อย่าไปมีมันเสียเลย ไม่เจ็บตัวด้วยประการทั้งปวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

หาผลลัพธ์นี้ไปใส่ในช่องว่างด้านขวามือ *