ราคาทองคําวันนี้

ราคาทองวันนี้ล่าสุดจากสมาคมค้าทองคํา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมองตรงกันสัปดาห์นี้ทองปรับขึ้นต่อ

โดย ราคาทองคำวันนี้

ผลสำรวจแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้(7-11 ม.ค. 2562) จาก 2 สำนักทั้งไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย Kitco Gold Survey ของเว็บไซต์ Kitco.com และ GRC Gold Survey ของ ศูนย์วิจัยทองคำ ได้เผยผลสำรวจของผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนทองคำต่อแนวโน้มของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า มุมมองส่วนใหญ่มองว่าราคาทองคำสัปดาห์นี้จะปรับตัวขึ้นต่อ

ผลการสำรวจของ Kitco Gold Survey

แนวโน้มราคาทองคำสัปดาห์นี้

โดยผู้เชี่ยวชาญ 20 ราย
11 ราย คิดเป็น 55% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับตัวสูงขึ้น
6 ราย คิดเป็น 30% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง
3 ราย คิดเป็น 15% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยนักลงทุนทองคำจำนวน 706 คน
544 คน คิดเป็น 77% คาดว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
101 คน คิดเป็น 14% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง
61 คน คิดเป็น 9% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผลการสำรวจของ GRC Gold Survey หรือ ศูนย์วิจัยทองคำ

แนวโน้มราคาทองสัปดาห์นี้
โดยผู้เชี่ยวชาญ 10 ราย

8 ราย คิดเป็น 80% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับตัวสูงขึ้น
1 ราย คิดเป็น 10% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง
1 ราย คิดเป็น 10% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมา

นักลงทุนทองคำจำนวน 365 คน
160 คน คิดเป็น 44% คาดว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
117 คน คิดเป็น 32% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง
88 คน คิดเป็น 24% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง