ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ล่าสุดตามประกาศสมาคม ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าววิเคราะห์แนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2555

ราคาทองคำย้อนหลัง และราคาทองถัวเฉลี่ย ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2555

หมายเหตุ : อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) ที่ประกาศตามวันทำการของสมาคม