ราคาน้ำมันวันนี้

รายงานราคาน้ำมันทุกชนิดเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล B7 B20 ทุกปั๊ม ปตท บางจาก Shell Esso PT Caltex Susco

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

ราคาน้ำมันย้อนหลังประจำปี 2567-2566 แสดงการเคลื่อนไหวการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันทุกชนิดทั้งน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ กลุ่มน้ำมันดีเซล โดยล่าสุดพบการปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลง 40 สตางค์ต่อลิตร เว้นแก๊สโซฮอล์ 91 ลด 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ปี 2567 มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้ว 21 รอบ และปรับลดลง 9 รอบ
 « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่ิมเติม »
วันที่
เดือน
17 พ.ค.
10 พ.ค.
8 พ.ค.
4 พ.ค.
27 เม.ย.
23 เม.ย.
20 เม.ย.
18 เม.ย.
6 เม.ย.
4 เม.ย.
3 เม.ย.
26 มี.ค.
20 มี.ค.
19 มี.ค.
7 มี.ค.
5 มี.ค.
29 ก.พ.
20 ก.พ.
16 ก.พ.
13 ก.พ.
31 ม.ค.
27 ม.ค.
25 ม.ค.
23 ม.ค.
20 ม.ค.
18 ม.ค.
16 ม.ค.
5 ม.ค.
2566
29 ธ.ค.
22 ธ.ค.
19 ธ.ค.
9 ธ.ค.
7 ธ.ค.
5 ธ.ค.
22 พ.ย.
18 พ.ย.
16 พ.ย.
15 พ.ย.
10 พ.ย.
9 พ.ย.
7 พ.ย.
1 พ.ย.
31 ต.ค.
21 ต.ค.
17 ต.ค.
11 ต.ค.
7 ต.ค.
6 ต.ค.
4 ต.ค.
3 ต.ค.
27 ก.ย.
23 ก.ย.
20 ก.ย.
16 ก.ย.
15 ก.ย.
12 ก.ย.
2 ก.ย.
1 ก.ย.
29 ส.ค.
12 ส.ค.
9 ส.ค.
5 ส.ค.
3 ส.ค.
26 ก.ค.
25 ก.ค.
22 ก.ค.
20 ก.ค.
19 ก.ค.
18 ก.ค.
15 ก.ค.
14 ก.ค.
13 ก.ค.
11 ก.ค.
8 ก.ค.
6 ก.ค.
4 ก.ค.
2 ก.ค.
27 มิ.ย.
20 มิ.ย.
17 มิ.ย.
14 มิ.ย.
10 มิ.ย.
7 มิ.ย.
2 มิ.ย.
30 พ.ค.
26 พ.ค.
23 พ.ค.
16 พ.ค.
15 พ.ค.
13 พ.ค.
11 พ.ค.
9 พ.ค.
4 พ.ค.
29 เม.ย.
28 เม.ย.
27 เม.ย.
26 เม.ย.
22 เม.ย.
21 เม.ย.
7 เม.ย.
6 เม.ย.
5 เม.ย.
4 เม.ย.
30 มี.ค.
25 มี.ค.
24 มี.ค.
22 มี.ค.
18 มี.ค.
14 มี.ค.
10 มี.ค.
8 มี.ค.
28 ก.พ.
25 ก.พ.
23 ก.พ.
22 ก.พ.
21 ก.พ.
18 ก.พ.
16 ก.พ.
15 ก.พ.
10 ก.พ.
9 ก.พ.
8 ก.พ.
4 ก.พ.
2 ก.พ.
1 ก.พ.
26 ม.ค.
24 ม.ค.
21 ม.ค.
20 ม.ค.
17 ม.ค.
14 ม.ค.
13 ม.ค.
7 ม.ค.
6 ม.ค.
5 ม.ค.
เบนซิน
95
แก๊สโซฮอล์
95
แก๊สโซฮอล์
91
E20E85ดีเซล
พรีเมี่ยม
B20ดีเซลB7แก๊ส
NGV
46.4438.5538.1836.4436.1943.9431.9431.9431.9417.59
46.8438.9538.3836.8436.5943.4431.4431.4431.4417.59
47.2439.3538.7837.2436.9942.9430.9430.9430.9417.59
47.7439.8539.2837.7437.4942.9430.9430.9430.9417.59
48.2440.3539.2838.2437.9942.9430.9430.9430.9417.59
47.8439.9538.8837.8437.5942.9430.9430.9430.9417.59
48.2440.3538.8838.2437.9942.9430.9430.9430.9417.59
48.2440.3538.8838.2437.9942.4430.4430.4430.4417.59
47.8439.9538.4837.8437.5942.4430.4430.4430.4417.59
47.8439.9538.4837.8437.5941.9429.9429.9429.9417.59
47.4439.5538.0837.4437.1941.5429.9429.9429.9417.59
47.0439.1537.6837.0436.7941.5429.9429.9429.9417.59
46.5438.6537.1836.5436.2941.5429.9429.9429.9417.59
46.1438.2536.7836.1435.8941.5429.9429.9429.9417.59
45.7437.8536.3835.7435.4941.5429.9429.9429.9417.59
46.0438.1536.3836.0435.7941.5429.9429.9429.9417.59
46.3438.4536.6836.3436.0941.5429.9429.9429.9417.59
45.9438.0536.2835.9435.6941.5429.9429.9429.9417.59
46.2438.3536.5836.2435.9941.5429.9429.9429.9417.59
45.8437.9536.1835.8435.9941.5429.9429.9429.9417.59
45.4437.5535.7835.4435.5941.5429.9429.9429.9417.59
45.1437.2535.4835.1435.2941.5429.9429.9429.9417.59
44.7436.8535.0834.7434.8941.5429.9429.9429.9417.59
44.2436.3534.5834.2434.3941.5429.9429.9429.9417.59
43.7435.8534.0833.7433.8941.5429.9429.9429.9417.59
43.4435.5533.7833.4433.5941.5429.9429.9429.9417.59
43.1435.2533.4833.1433.2941.5429.9429.9429.9417.59
42.6434.7532.9832.6432.7941.5429.9429.9429.9417.59
ราคาน้ำมันปี 2566 เคลื่อนไหวทั้งหมด 104 ครั้ง ปรับขึ้น 50 ครั้ง/ลดลง 54 ครั้ง
43.1435.2533.4833.1433.2941.5429.9429.9429.9417.59
43.4435.5533.7833.4433.5941.5429.9429.9429.9417.59
43.0435.1533.3833.0433.1941.5429.9429.9429.9417.59
42.6434.7532.9832.6432.7941.5429.9429.9429.9417.59
43.0435.1533.3833.0433.1941.5429.9429.9429.9417.59
43.5435.6533.8833.5433.6941.5429.9429.9429.9417.59
43.9436.0534.2833.9434.0941.5429.9429.9429.9417.59
44.3436.4534.6834.3434.4941.5429.9429.9429.9417.59
44.8437.0535.2834.9435.0941.5429.9429.9429.9417.59
44.4436.6534.8834.5434.6941.5429.9429.9429.9417.59
44.0436.2534.4834.1434.2941.5429.9429.9429.9417.59
44.4436.6534.8834.5434.6941.5429.9429.9429.9417.59
45.0437.2535.4835.1435.2941.5429.9429.9429.9417.59
46.0438.2537.9835.9436.0941.5429.9429.9429.9417.59
46.3438.5538.2836.2436.3941.5429.9429.9429.9417.59
46.0438.2537.9835.9436.0941.2429.9429.9429.9417.59
45.6437.8537.5835.5435.6940.8429.9429.9429.9417.59
45.9438.1537.8835.8435.9940.8429.9429.9429.9417.59
45.5437.7537.4835.4435.5940.2429.9429.9429.9417.59
46.0438.2537.9835.9435.5940.2429.9429.9429.9417.59
46.5438.7538.4836.4436.0940.2429.9429.9429.9417.59
46.9439.1538.8836.8436.4940.2429.9429.9429.9417.59
47.2439.4539.1837.1436.7940.2429.9429.9429.9417.59
47.7439.9539.6837.6437.2940.2429.9429.9429.9417.59
48.2440.4540.1838.1437.7940.2429.9429.9429.9417.59
48.2440.4540.1838.1437.7942.2431.9431.9431.9417.59
47.8440.0539.7837.7437.7942.2431.9431.9431.9417.59
47.4439.6539.3837.3437.7942.2431.9431.9431.9417.59
47.1439.3539.0837.0437.4942.2431.9431.9431.9417.59
47.4439.6539.3837.3437.7942.2431.9431.9431.9417.59
47.8440.0539.7837.7438.1942.2431.9431.9431.9417.59
47.3439.5539.2837.2437.6941.7431.9431.9431.9417.59
46.6438.8538.5836.5436.9941.0431.9431.9431.9417.59
46.3438.5538.2836.2436.6941.0431.9431.9431.9417.59
46.7438.9538.6836.6437.0941.0431.9431.9431.9417.59
46.1438.3538.0836.0436.4940.4431.9431.9431.9417.59
45.7437.9537.6835.6436.2940.4431.9431.9431.9417.59
45.3437.5537.2835.2435.6939.9431.9431.9431.9417.59
45.0437.2536.9834.9435.3938.9431.9431.9431.9417.59
44.7436.9536.6834.6435.0938.9431.9431.9431.9417.59
45.0437.2536.9834.9435.3938.9431.9431.9431.9417.59
44.7436.9536.6834.6435.0938.9431.9431.9431.9417.59
44.4436.6536.3834.3434.7938.9431.9431.9431.9417.59
44.1436.3536.0834.0434.4938.9431.9431.9431.9417.59
43.8436.0535.7833.7434.1938.9431.9431.9431.9417.59
43.3435.5535.2833.2433.6938.9431.9431.9431.9417.59
42.9435.1534.8832.8433.2938.9431.9431.9431.9417.59
43.4435.6535.3833.3433.7938.9431.9431.9431.9417.59
42.9435.1534.8832.8433.2938.9431.9431.9431.9417.59
42.9435.1534.8832.8433.2941.0631.9431.9431.9417.59
43.2435.4535.1833.1433.5941.0631.9431.9431.9417.59
42.7434.9534.6832.6433.0941.0631.9431.9431.9417.59
43.0435.2534.9832.9433.3941.0631.9431.9431.9417.59
43.5435.7535.4833.4433.8941.0631.9431.9431.9417.59
43.0435.2534.9832.9433.3941.0631.9431.9431.9417.59
42.4434.6534.3832.3432.7941.0631.9431.9431.9417.59
42.9435.1534.8832.8433.2941.0631.9431.9431.9417.59
43.2435.4535.1833.1433.5941.0631.9431.9431.9417.59
42.8435.0534.7832.7433.1941.0631.9431.9431.9417.59
42.5434.7534.4832.4432.8941.0631.9431.9431.9417.59
42.9435.1534.8832.8433.2941.0631.9431.9431.9417.59
42.9435.1534.8832.8433.2941.5632.4432.4432.4417.59
42.5434.7534.4832.4432.8941.5632.4432.4432.4417.59
42.8435.0534.7832.7433.1941.5632.4432.4432.4417.59
43.4435.6535.3833.3433.7941.5632.4432.4432.4417.59
43.4435.6535.3833.3433.7942.0632.9432.9432.9417.59
43.7435.9535.6833.6434.0942.0632.9432.9432.9417.59
44.3636.5536.2834.2434.6942.0632.9432.9432.9417.59
43.9636.1535.8833.8434.2942.0632.9432.9432.9417.59
44.2636.4536.1834.1434.5942.0632.9432.9432.9417.59
44.6636.8536.5834.5434.9942.0632.9432.9432.9417.59
45.0637.2536.9834.9435.3942.0632.9432.9432.9417.59
45.0637.2536.9834.9435.3942.5633.4433.4433.4417.59
44.4636.6536.3834.3434.7942.5633.4433.4433.4417.59
43.8636.0535.7833.7434.1942.5633.4433.9433.9417.59
44.1636.3536.0834.0434.4942.5633.4433.4433.4417.59
43.5635.7535.4833.4433.8942.5633.4433.4433.4417.59
43.1635.3535.0833.0433.4942.5633.4433.4433.4417.59
42.6634.8534.5832.5432.9943.0633.9433.9433.9417.59
43.2635.4535.1833.1433.5943.0633.9433.9433.9417.59
43.8636.0535.7833.7434.1943.0633.9433.9433.9417.59
44.1636.3536.0834.0434.4943.0633.9433.9433.9417.59
44.6636.8536.5834.5434.9943.0633.9433.9433.9417.59
44.1636.3536.1834.0434.4943.0633.9433.9433.9417.59
43.6635.8535.5833.5433.9943.0633.9433.9433.9417.59
44.1636.3536.0834.0434.4943.0633.9433.9433.9417.59
43.8636.0535.7833.7434.1943.0633.9433.9433.9417.59
43.8636.0535.7833.7434.1943.0634.4434.4434.4417.59
44.3636.5536.2834.2434.6943.0634.4434.4434.4417.59
44.06 36.25 35.9833.9434.3943.0634.4434.4434.4417.59
44.06 36.25 35.9833.9434.3943.6634.4434.4434.4417.59
44.06 36.25 35.9833.9434.3943.6634.9434.9434.9417.59
43.66 35.85 35.58 33.94 34.3943.6634.9434.9434.9417.59
43.16 35.35 35.08 33.44 33.8943.6634.9434.9434.9417.59
43.46 35.65 35.38 33.74 34.1943.6634.9434.9434.9417.59
43.76 35.95 35.68 34.04 34.4943.6634.9434.9434.9417.59
44.06 36.25 35.98 34.34 34.7943.6634.9434.9434.9417.59
44.06 36.65 36.38 34.74 35.1943.6634.9434.9434.9417.59
44.46 37.05 36.78 35.14 35.5943.6634.9434.9434.9417.59
44.16 36.75 36.48 34.84 35.2943.6634.9434.9434.9417.59
43.56 36.15 35.88 34.24 34.6943.6634.9434.9434.9417.59
42.96 35.55 35.28 33.64 34.0943.6634.9434.9434.9417.59
42.66 35.25 34.98 33.34 33.7943.6634.9434.9434.9417.59
42.16 34.75 34.48 32.84 33.2943.6634.9434.9434.9417.59
41.86 34.45 34.18 32.54 32.9943.6634.9434.9434.9417.59
42.16 34.75 34.48 32.84 32.9943.6634.9434.9434.9417.59
42.46 35.05 34.78 33.14 33.2943.6634.9434.9434.9417.59
หมายเหตุ
สีแดง แทนราคาน้ำมันปรับลดลง
สีเขียว แทนราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น
 « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาดูราคาน้ำมันเพิ่มเติม


หมายเหตุ

เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงในเวลา 05.00 น ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งราคาน้ำมันย้อนหลังนี้ใช้อ้างอิงราคาน้ำมันย้อนหลังของ ปตท.

9 Comments
 1. นิรนาม พูดว่า:

  มีแจ้งราคาน้ำมันปรับขึ้นหรือลดลงล่วงหน้ามั้ยครับ

 2. นิรนาม พูดว่า:

  อยากให้แสดงการปรับราคาน้ำมันย้อนหลังให้มากกว่านี้ครับมันแสดงการปรับย้อนหลังได้แค่46ครั้งครับ

  • ราคาทองคำวันนี้ พูดว่า:

   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ทางทีมงานจะรวบรวมราคาน้ำมันย้อนหลังให้เพิ่มนะครับ แสดง ณ.ตอนนี้เป็นเฉพาะของปี 2566 ทางเราจะรวบรวมของปี 2565 และ 2564 เพิ่มเติมให้นะครับ

 3. นิรนาม พูดว่า:

  ตารางน้ำมันย้อนหลังลงผิดไหมตรวจสอบหน่อยครับ ตกลงวันที่ 7 ปรับลดหรือว่าปรับขึ้นครัล

  • ราคาทองคำวันนี้ พูดว่า:

   ขออภัยเป็นอย่างสูง ได้ทำการปรับแก้ไขราคาให้ใหม่แล้วครับ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 ส.ต.ต่อลิตร ส่วน E85 และดีเซลคงราคาขายเดิม
   ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

 4. นิรนาม พูดว่า:

  ตกลงขึ้นหรือว่าลดครับ งง…….

  • ราคาทองคำวันนี้ พูดว่า:

   ปรับลดลง 2 วันติดต่อกันครับ วันศุกร์ที่ 6 และ เสาร์ที่ 7 ลดลงวันละ 30 ส.ต. แต่วันเสาร E85 ไม่ลด

 5. พัชรา เข็มทอง พูดว่า:

  เปิดดูราคาย้อนหลัง ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑลไม่ได้ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น