ราคาทองคําวันนี้

ราคาทองวันนี้ล่าสุดจากสมาคมค้าทองคํา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

รายชื่อผู้ผลิตทองรูปพรรณที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สคบ. ปี 2555 – 2557

โดย ราคาทองคำวันนี้
ประกาศ ณ. วันที่ 18/05/2555 อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ:Gold Traders Association(goldtraders.or.th)

รายชื่อร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณ 

ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณจาก สคบ. ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

(ร้านทองขายส่ง และร้านทองเยาวราช)

ลำดับที่ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่โทรศัพท์
บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด๒๙๕-๒๙๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๐๐๗๗
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง๖๐๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๓๔๕๒
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่๔๗๘-๔๘๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๑๔๒๗
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองโต๊ะกังเยาวราช๓๕๖-๓๕๘-๓๖๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๕๘๘๔-๖
บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช( 1988)๓๗๔-๓๗๘ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๔๖๒๓
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง๔๐๑-๔๐๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๐๒๐๒
บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด๑๑๒-๑๑๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๕๘๒
บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด๑๐๖-๑๐๘ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๕๖๒๘
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์๑๕๑ ถนนจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๙๗๔๕
๑๐บจ.ห้างขายทองทองใบเยาวราช(สี่แยกวัดตึก)๑๕๒-๑๕๔-๙๔ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๓๗๗๖
๑๑ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์๖๓-๖๓/๑ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๒๕๔๔
๑๒บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด๑๐๒-๑๐๔ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๕๔๒๘
๑๓บริษัท ซินคี่เชียงค้าส่ง จำกัด๑๔๓ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒๔๓๙๖
๑๔บริษัท ห้างทองจิ้นไถ่เฮง จำกัด๔๑๒-๔๑๔ ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๑๗๘๗
๑๕บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด๑๐,๑๒,๑๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๗๕๒๑
๑๖บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด๑๒๑/๗-๙ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๖๙๙๖
๑๗ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ)๑/๑๐-๑๒ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๘๐๖๕
๑๘บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด๘๕๕ ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๗๙๙๑
๑๙

บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด

๕๐๔-๕๐๖ ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๗๖๔๔
๒๐บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด๓๐๓ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๘๑๓๙
๒๑ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์๓๓๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๕๒๓๗
๒๒บริษัท ที.พี.เฮช (๒๐๐๔)  จำกัด๓๑๖ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๖๖๙๑
๒๓ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินชอง๘๓ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๗๐๐
๒๔บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด๔๕๖ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๙๒๔๙
๒๕บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด๒๔๕-๒๔๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๙๔๕๗
๒๖ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์เยาวราช ( 2529 )๓๑๘-๓๒๘ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๕๓๔๕
๒๗

บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด

๓๑๐ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๒ ๕๓๐๓
๒๘บริษัท  ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป  จำกัด๔๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๕๑๑๑
๒๙

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างทองย่งใช้ฮวด

๔ ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๖๙๐๐
๓๐บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด๑๒๑/๒-๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๙๗๘๗
๓๑ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิบฮุย๒๐๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๖๕๑๑-๓
๓๒บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด๑๐๗ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๔ ๙๘๑๒
๓๓บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด๑๑๕/๑๐-๑๓ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๑๔๕
๓๔บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด๕๖ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๖๕๒๐
๓๕บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด๙๗ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๖๒๓ ๘๐๐๑-๒
๓๖ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไท้เส็งเฮง๑๑๓ ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๙๔๙๙
๓๗ห้างทองเพชรทองคำ๒๔-๒๔/๑ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๔๙๑๕-๖
๓๘ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพุดเซ้ง๒๙๔ ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๕ ๙๗๕๐
๓๙บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด๖๒ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๒
๔๐ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล ชั่งเซ้ง๑๗๓ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๓๓๒๒
๔๑บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด๑๕๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๒ ๙๕๗๒
๔๒บริษัท ชมพู ( บ้วนหลี ) จำกัด๕๔-๕๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๒๕๕๗
๔๓ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเอ็งฮงฮวด๓๔-๓๖ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๖๒
๔๔ห้างทองโอ้วไจ้เซ้ง๒๕๔-๒๕๖ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๘๑
๔๕ห้างทอง เจี้ยฮั้ว๙๗ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๕๓๕๔
๔๖ห้างทอง อั้งเซ่งเฮง๔๐๐-๔๐๒ ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๒ ๖๓๓๐
๔๗บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด๑๖๖-๑๖๘ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๕ ๕๐๙๕
๔๘

บริษัท  ทองเปียเซ้ง  จำกัด

๒๑๐ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๔๓๖๖
๔๙บริษัท  ขายทองแต้จิ้งเส็ง พานิชย์  จำกัด๔๙ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๗๙๗๒
๕๐ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองน่ำเชียง๘๕-๘๗ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๑ ๑๒๐๒
๕๑ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่๒๑๓-๒๑๕ ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๐๓๓๕
๕๒ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างทองก้วยเซ่งเฮง๖๕ ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๖ ๑๒๒๒
๕๓ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี๘๕-๘๗ ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๐๙๑๒
๕๔ห้างทอง ลี้น่ำฮวด๔๗ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๐ ๒๒๒๒ ๖๙๐๐
๕๕คณะบุคคล ห้างทอง ทองไพโรจน์ ชัยภูมิ๖๕๗ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๖ ๑๘๘๕
๕๖บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง  จำกัด๕๙ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๑ ๔๐๕๕
๕๗

ห้างทองไล่ฮี่เซ้ง

๓๔๐-๓๔๒ ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๒ ๕๓๑๕
๕๘

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด(มหาชน)

๓๓๓ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ๐ ๒๓๖๑ ๓๓๑๑
๕๙ห้างทองตุ้นเฮงหลี๙ ถนนสถานี ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง๐ ๗๕๒๒ ๒๗๑๑
๖๐ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสวย๖๐๐/๒๔-๒๕ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น๐ ๔๓๓๒ ๐๗๕๘-๙
๖๑บริษัท  ไดนามิค  ดี-พลัส  จำกัด๒๕-๒๕/๑ ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น๐ ๔๓๒๗ ๐๙๗๖
๖๒บริษัท โกลด์สยาม จำกัด๒-๔ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ๐ ๒๖๒๓ ๘๘๕๖-๙
๖๓ห้างทองกิมฮง๒๓๐-๒๓๒ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๘๓
๖๔บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด๗/๑ ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๐ ๗๔๓๕ ๕๕๕๙-๖๐

หมายเหตุ : ร้านทองค้าปลีกทั่วประเทศ จะมารับสินค้าจากผู้ผลิตตามรายชื่อข้างต้นไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่า ท่านได้ซื้อทองรูปพรรณ มาตรฐาน ตามที่ สคบ. กำหนด  โดยท่านสามารถสอบถามทางร้านทองได้ว่าทองที่จำหน่าย รับมาจากผู้ผลิตรายใด ตรงตามรายชื่อข้างต้นหรือไม่

ข่าววิเคราะห์แนวโน้มราคาทอง 7 วันล่าสุด

ดอลลาร์อ่อนค่าหนุนทองคํา สัปดาห์น้าติดตามตัวเลขจ้างงานสหรัฐ

พันธบัตรสหรัฐพุ่งกดดันทองคํา คืนนี้ตามเงินเฟ้อดัชนีPCE สหรัฐ

ดอลลาร์อ่อน-พันธบัตรสหรัฐร่วง หนุนราคาทองคําดีดตัวขึ้นแรง

วิตกเฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย กดดันทองคําลงต่อเนื่อง

ดอลลาร์แข็ง-พันธบัตรสหรัฐพุ่ง ฉุดทองคำร่วง ทองไทยบาทอ่อนหนุน

ทองคําฟื้นจากต่ำสุดรอบ 2 ปี สัปดาห์นี้ตามดัชนีPCE จีดีพีไตรมาส2

ดอลลาร์แข็ง วิตกเฟดเดินหน้าเร่งขึ้นดอกเบี้ยต่อ ฉุดทองคําร่วง


ราคาทองวันนี้ล่าสุด(01/10/2565)

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

96.5%รับซื้อขายออก
ทองคำแท่ง29,700.0029,800.00
ทองรูปพรรณ29,167.8430,300.00
วันนี้ 100-50
30 กันยายน 2565เวลา 16:13 น.(ครั้งที่ 5)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: ข่าวราคาทองคำ12 Comments
 1. สุภาภรณ์ ฤาชากุล พูดว่า:

  *ทอง* จะถูกรึแพงก็เป็นของขวัญชิ้นเดียวที่หลายๆคนอยากได้

 2. นรา พูดว่า:

  ร้านทองทุกร้านเอาเปรียบลูกค้ามากๆ เช่น ราคาทองตามสมาคมประกาศออกมาก็ไม่ปรับเปลี่ยนป้ายและราคาก็ยังตำ่กว่าประกาศเสียอีกประมาณ 200-400 บาทเลยทีเดียว ค่ากำเหน็ดก็แพง อยากให้มีมาตราฐานเท่ากันหน่อย ขอให้สมาคมออกตรวจตา และสคบ.ด้วยว่าเอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไป

 3. เดชา พูดว่า:

  ถ้ามีทองแล้วยุ่งยากนักก็อย่าไปมีมันเสียเลย ไม่เจ็บตัวด้วยประการทั้งปวง

 4. ธีราพร พูดว่า:

  แต่ละคอมเม้นท์นี่ไม่เข้าใจเรื่องทองคำจริงๆ เลย ค่าแรง ค่ากำเหน็จเค้าก็มีๆ กันอยู่ คิดได้ยังไง ซื้อมา 2 หมื่น จะขายได้ 2 หมื่น ในเมื่อทองคำแทงแค่ 19000 ไม่มีสมองคิดกันเหรอว่าเค้าต้องไปหักหลอม ตัวทองมีน้ำประสานออก ต้องหักลงจากทองแท่งแน่นอน มีใครที่ไหนจะไปได้มากกว่าทองคำแท่ง

  • กิตติ พูดว่า:

   เห็นด้วยครับ การซื้อทองคำเป็นความเสี่ยงในการลงทุนอย่างหนึ่งครับ มีได้ก็มีเสีย ส่วนใหญ่จะมองแต่ได้ ถ้าเสียขึ้นมาเริ้มโมโหแล้วครับ ส่วนราคาเป็นแค่เพียงราคากลางที่กรุงเทพ แต่ในต่างจังหวัดมันมีค่าอื่นๆอีก เช่น ค่าใช้จ่ายในการไปซื้อทองคำจากร้านค้าทองในสมาคมทองคำ ถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปด้วย ยังไงร้านค้าเล็กๆก็ขาดทุนกว่าร้านค้าที่อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้ว อีกทั้งร้านค้าต่างจังหวัดยังต้องนำทองกลับไปขายในกรุงเทพอีก ก็มีค่าใช้จ่ายอีก เหมือนราคาน้ำมันในต่างจังหวัดกับที่กรุงเทพนั้นแหละครับ

 5. อยากเล่า พูดว่า:

  เคยไปซื้อทองที่ร้านทองใหญ่ของเยาวราช ก็เลือกทองกันไป แป๊ปเดียวคนขายโวยวายว่าทองหาย 1 เส้น แล้วขอค้นตัวหลาน ซึ่งตอนนั้น หัวยังไม่เลยเคาเตอร์หน้าตู้ทองเลย เรายืนยันว่ายังไม่ได้จับทองเลย เพราะทองที่เขาเอาออกมาจากตู้ยังอยู่ในมือเขาทุกเส้น เราบอกให้เขาดูกล้องวงจรปิด เพราะที่เรายืนเลือกอยู่หน้ากล้อง เขายังยืนยัยจะค้นตัวเด็ก เราเลยยอมให้ค้น เขาสั่งปิดหน้าร้าน ล็อคเราไว้ในร้าน คนในร้านก็พากันมองมาที่เรา มีคนมาค้นตัวหลาน และคนในร้าน ก็นับทองกัน ว่าอยู่ครบหรือเปล่า ปรากฎว่าทองในร้านครบถ้วนตามจำนวนสต๊อก และก็ไม่พบอะไรในตัวหลาน เราเลยถามเขาว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เขาบอกเรียบร้อยแล้ว เราเลยเดินออกจากร้านเขามาซื้อทองที่ร้านฝั่งตรงข้ามทันที และเราก็ไม่เคยได้ยินคำขอโทษเลยแม้แต่คำเดียวจากปากเขาตั้งแต่วันนั้น ร้านนั้นก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของเราอีกเลย ร้านใหญ่ซะเปล่า

 6. ปารณีย์ พูดว่า:

  ฉันอยากทราบว่าตอนนี้ประเทศไทยเกิดอะไรขึ็นฉันชื้อทองรูปพรรณมาในราคาบาทละ 24700 แต่ตอนนี้ทำไมร่วงลงไปเหลือบาทล่ะ 19222 ฉันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศแล้วมั้งค่ะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลย เงินอัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่คงที่

  • กิตติ พูดว่า:

   ราคาทองคำในประเทศไทยอิงราคาตามตลาดโลกครับ จะขึ้นหรือจะลงขึ้นกับราคาตลาด กับอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนไม่ค่อยเห็นผลมาก ที่ลงมากๆมาจากราคาตลาดโลกครับ อุปสงค์กับอุปทานนั้นแหละครับ

 7. krisada พูดว่า:

  ร้้้านทองทุกร้านเอาเปรียบลูกค้ามากผมเจอมาประจำ สคบ.ควรตรวจทุกร้านควรมีป้ายราคาและค่าฝีมือให้ชัดเจนเพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้า

 8. หกคะเมน ตีลังกา พูดว่า:

  ผมซื้อและขายคืนที่ฮั่วเซ่งเฮงมาตลอด มาวันที่4/4/56นำเลสข้อมือ5บาทตั้งใจไปเปลี่ยนซื้อเส้นใหม่เป็น7-10บาท แต่ทางร้านตัดนน.และหาว่าผมไปเปลี่ยนตะขอเล็กลง งี่เง่ามาก ร้านควรป้ำตราที่ตะขอไว้แต่ที่นี่ป้ำตรงที่ร้อยตะขอ เสียความรู้สึกมากวันนั้น ผมเลยขายแล้วไปซื้อร้านโต๊ะกังฝั่งตรงข้ามซะเลย แต่โต๊ะกังคิดค่ากำเหน็จแต่ลายสูงกว่าร้านอื่นๆ2-300บาท:ลายสร้อย ก็เอาเปรียบทั้งนั้น

 9. เพ็ญนี พูดว่า:

  ร้านทองทั่วไปตามตลาด กิจการ เล็ก เล็ก เอาเปรียบลูกค้า. ซื้อขายไม่เป็นไปตาม ราคาสมาคม ค่าบำเหน็จ แพง ไม่่่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือรูปพรรณ. ราคาขึ้นลง. ไม่ขึ้นป้ายราคา ชัดเจน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *