ราคาทองคําวันนี้

ราคาทองวันนี้ล่าสุดจากสมาคมค้าทองคํา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

สคบ.แจ้งหลักเกณฑ์ขายทองรูปพรรณร้านที่ซื้อมา หักได้ไม่เกิน 5%

โดย ราคาทองคำวันนี้

เกณฑ์การหักรับซื้อคืนทองรูปพรรณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. แจ้งว่า ตามหลักเกณฑ์ของสคบ. การรับซื้อคืนทองรูปพรรณกำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% โดยให้คิดจากราคารับซื้อคืนทองคำแท่งในวันนั้น ๆ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นใช้เฉพาะกรณีที่ซื้อหรือขายกับร้านทองร้านเดิมเท่านั้น หมายความว่า นาย ก. ซื้อทองมาจากร้าน A. หากจะเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว นาย ก. จะต้องไปขายคืนที่ร้าน A. เท่านั้นเป็นต้น

และเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราๆ ผู้บริโภคทั้งหลายอย่าลืมที่จะตรวจสอบกับร้านทองด้วยนะว่า หักเกิน 5% หรือไม่ ซึ่งจะคำนวณให้ดูเป็นตัวอย่างตามด้านล่างนี้

ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,100 
หัก 5% ของราคารับซื้อคืนทองแท่ง จะเท่ากับ 19,100 x 5/100 = 955 บาท

เพราะฉนั้นหากนำทองคำรูปพรรณไปขายที่ร้านเดิมจะต้องได้รับเงินบาทละไม่น้อยกว่า(19,100-955) = 18,145 บาท

สังเกตุช่วงความห่างของราคารับซื้อคืนทองคำแท่ง และราคารับซื้อคืนทองคำรูปพรรณ ที่สมาคมค้าทองคำประกาศในแต่ละครั้งจะไม่เกิน 5% เช่นวันนี้ ทองคำแท่งรับซื้อคืน 19,100 ทองคำรูปพรรณรับซื้อคืน 18,752 ราคาห่างกัน 349 บาท ซึ่งไม่เกิน 5% ที่คิด(สคบ.ประกาศ)ได้คือ 955 บาท

อ้างอิง : ราคาทอง ณ. วันที่ 26 พ.ย. 61 ประกาศราคาครั้งที่ 2(14.06 น.)
ข้อมูลจาก : สมาคมค้าทองคำ และ สคบ.ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง