ราคาน้ำมันวันที่ 14 มิ.ย. 2561
 
36.36
-
-
-
36.81
-
36.86
36.36
36.36
36.36
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
26.74
26.74
26.74
26.74
26.74
-
26.74
26.74
26.74
26.74
21.14
21.14
-
-
-
-
-
21.14
21.14
-
28.79
28.79
28.79
28.79
28.79
28.79
28.79
28.79
28.79
28.79
31.79
32.66
32.66
32.66
32.66
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
29 May 05:00
29 May 05:00
14 Jun 05:00
29 May 05:00
29 May 05:00
29 May 05:00
29 May 05:00
29 May 05:00
29 May 05:00
29 May 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )