ราคาน้ำมันวันที่ 24 ก.พ. 2561
 
34.66
-
-
-
35.11
-
35.16
34.66
34.66
34.66
27.55
27.55
27.55
27.55
27.55
27.55
27.55
27.55
27.55
27.55
27.28
27.28
27.38
27.28
27.28
27.28
27.28
27.28
27.28
27.28
25.04
25.04
25.04
25.04
25.04
-
25.04
25.04
25.04
25.04
20.44
20.44
-
-
-
-
-
20.44
20.44
-
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
26.69
29.69
30.56
30.56
30.56
30.56
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
21 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
23 Feb 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...