ราคาน้ำมันวันที่ 25 เม.ย. 2561
 
35.26
-
-
-
36.11
-
36.16
35.66
35.66
35.66
28.15
28.55
28.55
28.15
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
28.55
27.88
28.28
28.38
27.88
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
25.64
26.04
26.04
25.64
26.04
-
26.04
26.04
26.04
26.04
20.44
20.64
-
-
-
-
-
20.64
20.64
-
27.49
27.89
27.89
27.49
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
27.89
30.49
31.76
31.76
31.36
31.76
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
21 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
21 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
25 Apr 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...